חברי בליכוד!
אני מבקש את תמיכתכם ברשימה הארצית.

כדי לשמור על המדינה היהודית, עלינו לבצע מספר רפורמות:

1. להביא לכך שבעל הבית במדינה, יהיה הרוב היהודי - ולא הבג"צ.

2. להביא לכך שבעל הבית בארץ,
יהיה הרוב היהודי - ולא הערבים.

3. להביא לכך שבעלי הקרקע לבניה,
יהיו עם ישראל ולא מדינת ישראל - שבאמצעות קרטל המנהל, מקפיצה את מחירי הקרקע ומונעת מהיהודים דיור בר השגה בארצם.

הצביעו משה פייגלין
158 ברשימה הארצית